Reklama [a] - USŁUGI ELEKTRYCZNE
Utrudnienia na drodze.

W związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa i remont budynku mieszkalno-usługowego znajdującego się przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 18 w Myśliborzu” (dawny sklep rybny) w dniach od 19 do 21 lipca 2023 r. zostanie zamknięty odcinek ul. Ratuszowej od skrzyżowania z ul. Warszawską do budynku nr 26a ul. Ratuszowa.

Utrudnienia wystąpią również od strony ul. Rynek im. Jana Pawła II przy budynku nr 18.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu wynika z konieczności wykonania nowych przyłączy do remontowanego budynku.

Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Źródło: GKiOŚ

15-07-2023 Redakcja

Dodaj komentarz