Reklama [a] - GEODEZJA
Prawie 5 mln zł dotacji na przebudowę Stacji uzdatniania wody w Nawrocku i Tarnowie.

W sobotę 16 lipca w Drawsku Pomorskim wręczono promesy samorządowcom z województwa zachodniopomorskiego na realizację zamierzeń inwestycyjnych w gminach i powiatach.

Symbolicznego przekazania czeków dokonał Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker.

Gmina Myślibórz otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 mln 766 tys. zł na modernizację stacji uzdatniania wody w sołectwie Nawrocko i sołectwie Tarnowo.

– Obie inwestycje są w tej chwili niezbędne do realizacji biorąc pod uwagę zwłaszcza strategiczne znaczenie stacji uzdatniania wody w sołectwie Nawrocko, która zasila wodociąg niemal w połowie obszaru całej naszej Gminy. Natomiast stacja uzdatniania wody w sołectwie Tarnowo obsługuje także mieszkańców sołectw Kierzków i Otanów. Tymczasem ich stan techniczny Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji już jakiś czas temu określiło jako katastrofalny, stąd pilna potrzeba przeprowadzenia modernizacji tychże urządzeń – podkreślił Burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski.

To bardzo dobra wiadomość, którą przekazał Pan Burmistrz Piotr Sobolewski, w rzeczy samej obie stacje są na granicy wyeksploatowania, kilka miesięcy temu przeprowadziliśmy doraźne prace remontowe, ale na dłuższą metę niezbędne są gruntowne inwestycje i modernizacje obu studni, zarówno w Nawrocku jak i Tarnowie – dodał Prezes PWiK w Myśliborzu Janusz Cielecki. –

Mamy kompletną gotową dokumentację projektową, która przewiduje także uruchomienie podziemnych zbiorników rezerwuarowych, które chcemy także włączyć do eksploatacji jako zapas wody pitnej ale także na cele p.poż.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem inwestycji po zatwierdzeniu realizacji przez instytucję pośredniczącą postępowanie o zamówienie publiczne mogłoby się odbyć pod koniec trzeciego kwartału tego roku.

Źródło: UM Myślibórz
Zdjęcie: ZMY24.pl

23-08-2022 Redakcja

Dodaj komentarz