Reklama [b] - Barlinek Okna Artur Gubała
Przebudowa ulicy Torowej - podpisanie umowy z wykonawcą.

20 lipca w Urzędzie Miejskim w Myśliborzu podpisano umowę z wykonawcą zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 2204056 w Myśliborzu ul. Torowa wraz z jej odwodnieniem” firmą Maldrobud Sp. z o.o. Sp. k.

Przedmiotowa inwestycja dofinansowana jest środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 738 274,40 zł.

Jest to drugi etap inwestycji realizowanej przy wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (etap 1 obejmuje przebudowę ul. Pionierów w Myśliborzu).

Ulica Torowa znajduje się w centralnej części miejscowości między ul. Wschodnią, a ul. Malborską. Przebudowa będzie polegać na wymianie konstrukcji nawierzchni ulicy wraz z ujednoliceniem jej szerokości.

Poprawa infrastruktury drogowej na przedmiotowym terenie, przyczyni się do komfortu jazdy, zwiększając bezpieczeństwo na danym obszarze, usprawni się i polepszy ruch drogowy.

Źródło: UMiG Myślibórz

23-08-2022 Redakcja

Dodaj komentarz