Reklama [b] - Barlinek Okna Artur Gubała
Remont drogi między miejscowością Ławy a Moczkowem.

W dniu 18 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Myśliborskim a firmą Emulex Kalinowski Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie, na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2111Z na odcinku od miejscowości Ławy do miejscowości Moczkowo”.

Powiat Myśliborski reprezentowali Starosta Myśliborski Andrzej Potyra oraz Wicestarosta Alicja Prill, natomiast firmę Emulex Kalinowski Sp. z o.o. reprezentował Prezes Zarządu Stefan Kalinowski. Wartość zadania wynikająca z zawartej umowy opiewa na kwotę 2.204.949,78 zł.

Zadanie obejmuje remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2111Z na odcinku od miejscowości Ławy w gminie Myślibórz (począwszy od skrzyżowania dróg powiatowych nr 2111Z i 2161Z) do miejscowości Moczkowo w gminie Barlinek.

W ramach zadania zostanie wykonane podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni wraz z profilowaniem poboczy, miejscowym frezowaniem i wyrównaniem nawierzchni. Pracami zostaną objęte odcinki drogi powiatowej nr 2111Z przebiegające przez obszar gmin Myślibórz, Nowogródek Pomorski oraz Barlinek. Łączna długość wyremontowanych odcinków drogi powiatowej wyniesie 13,4 km.

Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dodatkowo wsparte finansowo przez Gminę Nowogródek Pomorski oraz Gminę Myślibórz.

Zgodnie z zawartą umową Wykonawca zobowiązany jest zakończyć prace remontowe do dnia 17.07.2023r.

Źródło: Powiat Myśliborski

23-08-2022 Redakcja

Dodaj komentarz